Tim nhà theo mong muởnTim nhà theo mong muởn

Sau khi nhập thông tin vào mẫu dưới đây, vui lòng nhấn nút gửi đi ở cuối trang.
Trong vòng 1-2 ngày, sẽ có chuyên viên tư vấn phù với quốc tịch của bạn liên lạc lại.

*Về việc lưu trữ sử dụng thông tin cá nhân, xin vui lòng tham khảo chếchính sách bảo mậtcủa công ty.

Nhập thông tin căn hộ

(*)yêu cầu bắt buộc

Khu vực mong muốn

Tỉnh thành

Khu vực
Mẫu) Shinjuku, Okubo, Toshimaku Ikebukuro

Tuyến tàu, ga gần nhất

Tuyến tàu
Mẫu) Yamanote, Chuo, Seibu Shinjuku

Ga gần nhất
Mẫu) Shinjuku, Okubo, Ikebukuro

Tiền nhà

yen yen

Đăng ký tới văn phòng

Thời gian mong muốn 1
Thời gian mong muốn 2
Thời gian mong muốn 3

Nhập thông tin cá nhân

Họ tên* Mẫu) Goto Hiroyuki
Họ tên (kana) Mẫu) ゴウト ヒロユキ
Quốc tịch*
Điện thoại* Mẫu) 03-5155-4671
Email* Mẫu)info@gtn.co.jp
Ngôn ngữ Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Hàn Tiếng Trung Ngôn ngữ khác:
Thông tin trao đổi khác